Aktualności O projekcie O Fundacji Rekrutacja Harmonogram Do pobrania Kontakt

Kto może wziąć udział w projekcie "Elastyczna ścieżka"?

Kandydat do udziału w Projekcie musi być osobą która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

powyżej 29 r.ż. (dane z formularza poparte oświadczeniem);

zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (dane z formularza poparte oświadczeniem);

bierna zawodowo lub bezrobotna lub poszukująca pracy bez zatrudnienia (dane z formularza poparte zaświadczeniem z PUP lub oświadczeniem osoby niezarejestrowanej w PUP i zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych);

nieotrzymującą jednocześnie wsparcia we więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oświadczenie),

Znajduje się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (dane z formularza poparte oświadczeniem lub zaświadczeniem z PUP), chyba że w danej edycji mogą brać udział inne grupy osób,

Nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia (dane z formularza i oświadczenie).


Rekrutacja rozpoczęła się 1 kwietnia 2022 roku i trwać będzie do wyczerpania się środków w Projekcie.

Do edycji roku 2023 (nabór od dnia 23 luty 2023 r.) zapraszamy kandydatów wyłącznie bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracyKontakt
Krakowska 25 IIp, 39-200 Dębica
www.elastycznasciezka.pl
tel: 606 164 456